Polityka prywatności

Właścicielem sklepu internetowewgo dywany-chodniki.pl oraz Administratorem danych osobowych jest:

Firma Handlowa "BERGAMO" Grażyna Mlonek
ul. Niecała 9
08-300 Sokolów Podlaski
NIP: 823-119-67-11
REGON: 710253912

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 

 1. Podczas dokonywania zakupów oraz procesu rejestracji nasza firma będzie zbierać od Państwa informacje o osobie fizycznej w postaci:

  • imienia i nazwiska,

  • adresu zamieszkania,

  • adresu do korespondencji,

  • adresu e-mail,

  • numer telefonu,

  • dla faktury VAT: nazwa firmy i NIP

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach korespondencyjnych, zlecenia realizacji zamówienia a także obsługi posprzedażowej. Wszelkie działania naszej firmy podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisom RODO* oraz ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedającego oraz przekazywane podmiotom świadczącym usługi kurierskie i operatorom pocztowym w celu dostawy zakupionych produktów, ponadto podane przez Klienta dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej (jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa).

 4. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym dywany-chodniki.pl logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 5. W zakresie korzystania przez Państwa z formularza kontaktowego przetwarzane będą dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz telefonu (opcjonalnie), które niezbędne są do prowadzenia komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie).

 6. Klient zobowiązany jest chronić poufność danych i haseł, które wykorzystuje w naszym sklepie.

 7. Dane podane przez Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

 8. Sklep internetowy zgodnie z wymogami prawa zarejestrował zbiory danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerami: 142151 i 142153.

 9. Dokładamy wszelkich starań aby zabezpieczyć Państwa dane osobowe i chronić je przed działaniami osób trzecich, stosujemy wszelkie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych. Podjęte przez nas działania mogą okazać się niewystarczające jeśli sami nie zachowają Państwo podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • podstawową i jednocześnie najważniejszą rzeczą jest ustanowienie hasła, które uniemożliwi proste jego odgadnięcie przez osoby trzecie prowadzące do niepożądanego zalogowania się na konto klienta - należy zatem ustalić hasło składające się z ciągu znaków i cyfr (dodatkowo można je wzbogacić o duże i małe litery),

  • klient nie powinien udostępniać poufnych danych (loginu i hasła) osobom trzecim. Prosimy mieć na uwadze, że sklep nie będzie się zwracał do Państwa o podanie tych danych (np. drogą meilową), wyjątkiem jest strona logowania, na której dane te wymagane są do zalogowania się na konto użytkownika,

  • po zakończeniu korzystania ze sklepu (np. zakończonych zakupach) należy wylogować się ze swojego konta użytkownika,

  • klient powinien korzystać z programów antywirusowych, które również mogą zapobiec wykradzeniu jego danych,

  • należy korzystać ze sklepu jedynie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowane jest oprogramowanie wolne od wirusów. W przypadku korzystania z komputerów niezaufanych bądź sieci publicznych należy korzystać z bezpiecznego logowania, nie zapamiętywać historii wyszukiwania (po zakończeniu sesji można dodatkowo wyczyścić historię przeglądanych stron).

 10. Klientowi przysługuje prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania (poprawienia), organiczenia ich przetwarzania lub usunięcia

  2. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody

  3. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

  4. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - Państwa dane nie będą wtedy przetwarzane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 11. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 12. Przekazanie danych osobowych naszej firmie jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować odmową lub niemożnością realizacji zamówienia.

 13. Dane osobowe przechowywane są do czasu realizacji umowy zawartej na odległość (do 2 lat) oraz przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji a także do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa.

 14. W przypadku wyboru sposobu zapłaty za pośrednictwem szybkich płatności online Państwa dane adresowe będą przetwarzane przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. (plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, www.tpay.com) w celu realizacji transakcji płatniczej.

 15. Państwa dane w postaci adresu IP przekazywane są do jednego z Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, m.in. firmie Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, www.google.pl, data-protection-office@google.com) do celów statystycznych.

 16. Wszelkie pytania oraz zastrzeżenia dotyczące naszej polityki prywatności mogą Państwo kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na tej stronie.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.




Informacje o plikach cookie

 

 1. Nasz sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są na komputerze użytkownika. Pliki te przeznaczone są do korzystania z treści serwisu, zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na komputerze użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator sklepu dywany-chodniki.pl.

 4. W naszym sklepie pliki cookie wykorzystywane są w celu:

  • utrzymania sesji użytkownika sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi się ponownie logować na każdej podstronie sklepu,

  • umożliwienia korzystania z usług dostępnych w naszym sklepie, np. możliwość dokonywania zakupów,
  • optymalizacji korzystania z podstron sklepu,

  • zbierania statystyk odwiedzalności naszego sklepu.
 5. W przypadku naszego sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

  • "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

  • "stałe" to pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,

  • "niezbędne" pliki cookie, zawierające rodzaj przeglądarki, uwierzytelniające oraz informacyjne, dzięki którym możliwe jest dokonywanie zakupów w naszym serwisie,

  • zawierające "id sesji", dzięki którym sklep zapamiętuje np. zawartość koszyka użytkownika lub wybrany język strony,

  • "statystyczne" - pliki wykorzystywane przez system analiz ruchu Google Analytics.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Administrator sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i podstronach sklepu, np. panel użytkownika. Bez włączonych plików tego typu nie ma możliwości zalogowania się w sklepie i dokonywania zakupów drogą internetową. Nasz sklep informacje zawarte w plikach cookie przetwarza zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Więcej informacji na temat plików cookie dostępne jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej oraz w sieci Internet.


Odrzucenie akceptacji plików cookie jest równoznaczne brakiem możliwości dokonywania zakupów w naszym sklepie drogą internetową gdyż nasz sklep do prawidłowego funkcjonowania wymaga akceptacji plików cookie. Decydując się na zablokowanie plików tego typu zakupów dokonać można jedynie drogą telefoniczną lub meilową.