Regulamin

Regulamin sklepu internetowego dywany-chodniki.pl

obowiązuje od 25 października 2023

 

 1. Definicje

  1. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady zawierania umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego

  2. Sprzedawca - oznacza Grażynę Mlonek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BERGAMO z siedzibą w Sokołowie Podlaskim (08-300), ul. Niecała 9, NIP: 8231196711, REGON: 710253912.

  3. Sklep internetowy, Sklep - oznacza serwis działający w domenie dywany-chodniki.pl

  4. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży

  5. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie

  6. Klient, Kupujący - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży na odległość

  7. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  8. Dostawca - oznacza podmiot świadczący usługi przewozowe, firma kurierska

  9. Konto klienta - indywidualny panel Klienta, który dostępny jest po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym

  10. Hasło - ciąg znaków wykorzystywany przez Klienta w celu zabezpieczenia konta klienta w Sklepie internetowym

 2. Warunki ogólne

  1. Sklep internetowy pod adresem dywany-chodniki.pl umożliwia dokonywanie zakupów drogą elektroniczną.

  2. Właścicielem sklepu dywany-chodniki.pl oraz administratorem danych osobowych jest:

   Firma Handlowa "Bergamo" Grażyna Mlonek
   ul. Niecała 9
   08-300 Sokołów Podlaski
   NIP: 823-119-67-11
   REGON: 710253912
   tel. 884 868 980
   e-mail: sklep@dywany-chodniki.pl
   wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1406/93 przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

   powyższy adres jest adresem do zwrotów, reklamacji oraz korespondencji.

  3. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:

   1. zawieranie Umów sprzedaży online w zakresie towarów sprzedawanych z Sklepie internetowym

   2. dokonywanie rejestracji i prowadzenie Konta użytkownika w ramach Sklepu internetowego

   3. dodawanie opinii oraz ocen - Kupujący może dodać opinię do zamówionych produktów

   4. przesyłanie korespondencji e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, przyjęcie do realizacji oraz potwierdzenie płatności

  4. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego i treści (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na karcie produktu w celach prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

  5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych tj. Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari w najnowszych wersjach z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki "cookies".

  6. Sprzedawca wykorzystuje pliki "cookies" w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu, pliki zapisywane są na urządzeniu końcowym Klienta i nie powodują w nim zmian konfiguracyjnych. Klient ma prawo do wyłączenia mechanizmu plików "cookies" lecz może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić dokonanie zakupu w naszym sklepie. Więcej informacji dostępnych jest w naszej polityce prywatności.

  7. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem naszego Sklepu konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

  8. Zamieszczone w serwisie dywany-chodniki.pl treści, w tym towary i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  9. Zakup w sklepie dywany-chodniki.pl oznacza akceptację regulaminu.

 3. Rejestracja

  1. Utworzenie konta w sklepie dywany-chodniki.pl jest bezpłatne.

  2. W celu rejestracji niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który dostępny jest na stronie https://dywany-chodniki.pl/signup Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło do swojego konta.

  3. Utworzenie konta możliwe jest po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

  4. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość zwrotną przesłaną drogą elektroniczną pod adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, który potwierdza utworzenie konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, od tej pory klient ma możliwość dostępu do konta, dokonywania w nim zmian, złożenia zamówienia oraz trwałego usunięcia.

  5. Rejestracja konta nie jest konieczna do złożenia zamówienia w naszym Sklepie internetowym.

 4. Składanie zamówień

  1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, można tego dokonać za pośrednictwem Konta użytkownika, zakupu bez rejestracji, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

  3. Zakupu dokonuje się poprzez wybór produktów oraz dodanie ich do koszyka, klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz przyciski (dodaj do koszyka, dalej, wstecz).
   Po podaniu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia, w którym można zweryfikować przed złożeniem zamówienia wskazaną przez siebie lokalizację do wysłania produktów, sprawdzić płatnika za zamówienie, sprawdzić wybraną metodę dostawy i płatności, sprawdzić produkty, ich ilość, model i wartość, w tym informacje o kosztach Dostawy jak i pozostałych dodatkowych kosztach, jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
   Zamówienie zostanie przesłane do Sprzedawcy po naciśnięciu przycisku "Zamawiam i płacę", który stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią Regulaminu. Kupujący w przypadku wyboru płatności przelewem zobowiązany jest do uregulowania płatności za zamówienie a przy wyborze dostawy z płatnością przy odbiorze, do odebrania przesyłki od przewoźnika.

  4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

   • prawidłowe wypełnienie danych adresowych (w tym adresu e-mail oraz telefonu w celu kontaktu z klientem), umożliwiających wysyłkę towaru,

   • w przypadku wyboru płatności przelewem - opłacenie zamówienia, w przypadku wyboru płatności przy odbiorze - potwierdzenie zamówienia za pomocą odnośnika dostępnego w przesłanej przez nas wiadomości e-mail. Termin opłacenia lub potwierdzenia zamówienia to 5 dni od dokonania zakupu. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży po bezskutecznym upływie tego terminu.

   • dostępność towaru w naszym magazynie lub u producenta. W przypadku braku możliwości sprowadzenia brakującego asortymentu Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży.

  5. Zamówienia, w których dane teleadresowe będą niepełne lub niepoprawne nie zostaną zrealizowane. Sprzedawca poprosi Kupującego o uzupełnienie brakujących danych, w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni, zamówienie zostanie anulowane.

  6. W przypadku oznaczenia produktu znacznikiem sprawdź dostępność klient zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu sprawdzenia dostępności wybranego asortymentu.

  7. Po dokonaniu zakupu Kupujący otrzymuje informację o złożeniu zamówienia a następnie o jego przyjęciu bądź odrzuceniu, obsługa sklepu potwierdzi e-mailem przyjęcie złożonego przez Kupującego zamówienia do realizacji.

  8. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta zamówienia, nadania numeru zamówienia oraz przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

  9. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem oraz realizacją. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.

  10. Do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę klient ma możliwość dokonywania zmian w zamówieniu wyłącznie poprzez kontakt w wiadomości e-mail (odpowiadając na wiadomość z zamówieniem).

  11. Klient ma możliwość anulowania zamówienia informując o tym fakcie Sprzedawcę e-mailem lub telefonicznie. Rekomendujemy przesłać wiadomość zwrotną za pomocą odpowiedzi na korespondencję z kopią (potwierdzeniem) złożonego zamówienia.

  12. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu, w takim wypadku Sprzedawca poinformuje klienta o zmianie terminu realizacji zamówienia i zapyta o akceptację nowego terminu.

  13. Odbiór zamówienia w sklepie stacjonarnym możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu.

 5. Dostawa

  1. Produkty wysyłane są za pośrednictwem przewoźników: DPD, GLS, InPost oraz Poczta Polska (kurier Pocztex).

  2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. Każdy prezentowany w Sklepie internetowym produkt jest fabrycznie nowy.

  3. W dniu wysłania zamówienia Kupujący otrzymuje powiadomienie na adres poczty elektronicznej potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

  4. Wysyłka produktu realizowana jest w terminie zgodnym z informacją na karcie produktu (chyba, że ustalono z Klientem inny termin), w przypadku braku produktu Sprzedawca informuje klienta o wydłużeniu realizacji zamówienia oraz podaje nowy termin wysyłki, czas doręczenia dla poszczególnych przewoźników wynosi:

   • dla firmy kurierskiej GLS - 1-2 dni robocze,

   • dla firmy kurierskiej DPD - 1-2 dni robocze,

   • dla firmy kurierskiej InPost - 1-2 dni robocze

   • dla firmy kurierskiej Pocztex - 2-3 dni robocze

   W przypadku zdarzeń losowych występujących po stronie Dostawcy, czas doręczenia może ulec wydłużeniu.

  5. Koszty transportu dostępne są pod adresem: https://dywany-chodniki.pl/wysylka-2.html

  6. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, dla zamówień powyżej 300zł opłaconych przelewem koszt przesyłki GLS, Pocztex, InPost wynosi 0.00zł (długość przesyłki nie może przekroczyć 2m - w przypadku dywanów max. rozmiar to 200x400cm)

  7. Koszt przesyłki wyszczególniony jest także w sekcji Wysyłka na karcie produktu, w koszyku klienta oraz przed złożeniem zamówienia w kroku "Podsumowanie zamówienia".

 6. Płatność

  1. Ceny produktów dostępnych w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (oraz innych kosztów) i obowiązują w chwili składania zamówienia. Koszt dostarczenia rzeczy do Klienta zostanie uwidoczniony przy wyborze sposobu Dostawy podczas składania zamówienia.

  2. Do każdego zamówienia dołączony zostaje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

  3. Faktury VAT wystawiamy po zaznaczeniu w komentarzu do Sprzedawcy chęci otrzymania wspomnianego dokumentu. Do wystawienia faktury VAT niezbędne jest wypełnienie pól: Nazwa firmy oraz NIP.

  4. Osoby fizyczne aby otrzymać fakturę, zobowiązane są do podania kompletnych danych oraz zaznaczenie tego faktu w komentarzu do zamówienia. Wymagane dane to imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

  5. Dostępne metody zapłaty za zamówienia to:

   1. szybkie płatności online (przedpłata) - realizacja nastąpi po sfinalizowaniu płatności u operatora tpay.com,

   2. płatność przelewem tradycyjnym (przedpłata) - realizacja nastąpi po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,

   3. płatność przy odbiorze (pobranie) - realizacja nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia,

   4. odbiór osobisty (po uzgodnieniu z obsługą sklepu)

  6. Kupujący powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 5 dni roboczych, jeżeli wybrano formę przedpłaty (przelew tradycyjny lub szybkie płatności)

  7. W przypadku gdy nie dojdzie do odbioru przesyłki, która finalnie wróci do Sprzedawcy, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail do wykonania umowy. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia przesłanego w wiadomości e-mail. W sytuacji gdy klient opłacił zamówienie, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi otrzymanej płatności za zakupiony towar.

 7. Warunki zwrotów

  1. Konsument, będący osobą fizyczną lub prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo do rezygnacji z zakupionych produktów w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, termin liczony jest od dnia odebrania przesyłki a więc objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta (w przypadku dostawy w partiach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części).

  2. W celu poinformowania Sprzedawcy o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu, oświadczenie może zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, na adres sklep@dywany-chodniki.pl (rekomendujemy odpowiedzieć na wiadomość z potwierdzeniem zamówienia), oświadczenie można także przesłać pisemnie pocztą tradycyjną pod adres Sprzedawcy (dostępny na górze strony, pkt II ust. 2 Regulaminu). Oświadczenie można złożyć na przykładowym formularzu: Formularz odstąpienia
   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy poinformować o tym fakcie obsługę sklepu przed upływem 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Sprzedawca potwierdzi Klientowi fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty e-mail.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca gwarantuje pełen zwrot dokonanych przez Kupującego płatności, na które składają się cena towaru oraz koszt usługi transportowej (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu doręczenia przesyłki, innego niż najtańszy sposób wysyłki oferowany przez sklep) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dostarczenia rzeczy przez Klienta lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy oraz odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości lub pogorszenie stanu rzeczy w przypadku korzystania z niej w nieodpowiedni sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  5. Prawo do odstąpienia od umowy nie jest możliwe w przypadku rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych na życzenie klienta, np. ciętych z metra chodników, mat antypoślizgowych, wycieraczek na wymiar itp. Prawo do odstąpienia nie jest również możliwe jeżeli Sprzedawca wykonał usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy.

  6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  7. Sprzedawca może zaproponować Kupującemu, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złoży takiej propozycji to Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty z pierwotnej transakcji lub inną metodą, wskazaną przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, która nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

  9. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać odesłana w zwykły sposób pocztą lub firmą kurierską, Sprzedawca informuje klienta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej Sklepu.

  10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.

 8. Reklamacje

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość oraz jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  2. Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pisząc pod adres sklep@dywany-chodniki.pl lub odpowiadając na e-mail z zamówieniem a także w formie pisemnej kierując reklamację na widniejące na górze strony dane Sprzedającego (pkt II ust. 2 Regulaminu). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji

   2. wskazanie żądania Kupującego

   3. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania formularza w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, koszty wymiany lub naprawy, w tym koszty transportu związane z reklamacją rzeczy ponosi Sprzedawca.

  6. Klient powinien zadbać o bezpieczne zapakowanie produktu, tak aby dotarł do Sprzedawcy nieuszkodzony.

  7. Klient może skorzystać z przykładowego formularza: Formularz reklamacyjny

 9. Dane osobowe

  1. Podczas procesu rejestracji Sprzedawca będzie zbierał dane osobowe klienta, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail.

  2. Podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego zbierane będą dane w postaci adresu e-mail oraz telefonu.

  3. Zebrane przez Sprzedawcę dane wykorzystywane będą w celu realizacji zamówienia oraz dostawy zakupionych produktów do Kupującego przez wybrany podmiot świadczący usługi kurierskie:

   1. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach ul. Tęczowa 10, Głuchowo (62-052), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000005009, NIP 785-15-61-831

   2. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10

   3. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 28 (30-552), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418380, NIP 679-308-13-95

   4. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodzin Hiszpańskich 8 (00-940), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13

   5. Furgonetka Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Inżynierska 8 (03-422), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000694708, NIP 113-256-73-65

  4. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji na temat zebranych danych, prawo do ich modyfikacji, sprostowania, ograniczenia oraz usunięcia. Dane przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata.

  5. W przypadku wyboru sposobu zapłaty za zamówienie za pośrednictwem szybkich płatności online, dane adresowe udostępniane będą firmie Krajowy Integrator Płatności S.A. (plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań. www.tpay.com) w celu realizacji transakcji płatniczej.

  6. Dane w postaci adresu IP przekazywane są do jednego z Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, udostępniane są firmie Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, www.google.pl, data-protection-office@google.com) do celów statystycznych.

  7. Więcej informacji na temat zbierania danych osobowych dostępne jest w naszej polityce prywatności.

 10. Opinie

  1. Klient może dodać opinię oraz ocenę zakupionych produktów, dodanie opinii i oceny jest dobrowolne i nieodpłatne.

  2. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym. Opinia w każdym czasie może zostać usunięta przez autora (po zgłoszeniu tego faktu Sprzedawcy).

  3. Opinie wystawiane są jedynie przez Klientów, którzy dokonali zakupów w naszym sklepie i są weryfikowane przez Sprzedawcę.

  4. Sprzedawca może wysłać Klientowi jedną wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii i oceny zakupionych produktów.

 11. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze warunki korzystania obowiązują od dnia 25.10.2023r.

  2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie na dysk z tej strony.

  3. W przypadku zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Kupującego.

  4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Kupujący będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Mogą być nimi w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

  5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 524/2013 z dnia 21 maja 2013r informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ogłoszenia ich na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowych zmian będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie dokonania zakupu/zawarcia umowy.

  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w tym RODO.

 12. Informacje dodatkowe

  1. Kolory produktów prezentowanych w sklepie dywany-chodniki.pl mogą nieco odbiegać od rzeczywistych, dokładamy wszelkich starań aby zdjęcia jak najlepiej ukazywały stan fizyczny przedmiotu. Prosimy mieć na uwadze, że kluczową rolę w oddaniu koloru ma urządzenie wyświetlające klienta (monitor lub ekran urządzenia przenośnego).

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu dywany-chodniki.pl, dodawania nowych towarów, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.